TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

Posts with term tassimo X

Skräp förvandlas till nya produkter

STOCKHOLM (TT) Kan skräp överlistas och utrotas? Det hoppas de 15 miljoner människor världen över som gått med i ett program där produkter som är svåra att återvinna tas tillvara. Nu finns det i Sverige. Kapsyler som blir till högtalare eller skrivblock. Folieförpackningar som omvandlas till väskor. Svårnedbrytbara plaster görs om till bänkar eller blomkrukor.

Ta initiativ för att återvinna kaffekapslarna!

Efterfrågan på kaffemaskiner med engångskapslar ökar kraftigt i Sverige. Samtidigt skapas ett berg med förpackningsskräp som hittills till större delen bara bränts upp. TerraCycle och Tassimo har därför satt upp Tassimo-brigaden, ett initiativ för att istället ta vara på kapslarna. Brigaden engagerar vanliga konsumenter att samla in använda kaffekapslar och skicka dem till TerraCycle. Tassimo-brigaden genererar dessutom behövliga välgörenhetsbidrag till Rainforest Alliance, och stödjer därmed de certifierade plantager som står för 60 procent av kaffet i Tassimos kapslar. Tassimo-brigaden är väl integrerad inom en bredare hållbarhetsagenda, inte ett avskilt återvinningsprojekt. Programmet ser bland annat till att öka medvetenheten kring återvinning och återanvändning bland konsumenter. Det finns ett tydligt behov av nytänkande för att hantera produkter som kaffekapslar. Tassimo-brigaden svarar mot det behovet.

Njut av drycker på ett miljövänligt sätt

Med Tassimo kan man njuta till varma drycker på ett miljövänligt sätt. Förutom att man kan brygga fantastiskt goda drycker med Tassimo så kan man också samtidigt vara med och påverka miljön till det bättre. Kapslarna (T DISC) och förpackningarna är återvinningsbara. I ett samarbete med företaget TerraCycle Inc, tas förpackningarna som är svåra eller omöjliga att återvinna om hands och omvandlas till nya miljövänliga produkter.

Innovativ återvinning av emballage

Kraft foods har ett om- fattande globalt samarbete med återvinningsföretaget Terracycle. Nu tar Kraft foods även in Terracycle på den svenska marknaden, där de ska återvinna och ”upcycla” förpackningar som idag inte återvinns. Samarbetet blir det första i sitt slag i Sverige där konsumenter själva deltar i insamlingen av använda livsmedelsför- packningar som blir till nya användbara produkter, sk upcycling. Detta sker till en början genom lanseringen av Tassimo varmdrycksmaskin, som bl a tillhanda- håller Gevalia kaffe och Marabou chok- laddryck, på den svenska marknaden.

Upcycling kan bli nya flugan

Nu uppmanas svenska konsumenter att skicka skräp som inte går att återvinna till producenten. Bärkassar, blomkrukor och väskor kommer ut på andra sidan. Fenomenet kallas upcycling. Av: Martina Frisk Genom ett samarbete med matjätten Kraft Foods vill återvinningsföretaget Terracycle ta flugan upcycling till Sverige. I dagsläget går inte varmdryckskapslarna som bland annat ger kaffe och folieförpackningarna av märket Tassimo att återvinna. Nu uppmanar företagen konsumenter att skicka in sina tomma förpackningar med vanlig post. Företagen står för frankering och 10 öre går till organisationen Rainforest Alliance.