TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

Innovativ återvinning av emballage

Include Sweden TerraCycle kraft foods tassimo
Kraft foods har ett om- fattande globalt samarbete med återvinningsföretaget Terracycle. Nu tar Kraft foods även in Terracycle på den svenska marknaden, där de ska återvinna och ”upcycla” förpackningar som idag inte återvinns. Samarbetet blir det första i sitt slag i Sverige där konsumenter själva deltar i insamlingen av använda livsmedelsför- packningar som blir till nya användbara produkter, sk upcycling. Detta sker till en början genom lanseringen av Tassimo varmdrycksmaskin, som bl a tillhanda- håller Gevalia kaffe och Marabou chok- laddryck, på den svenska marknaden.