TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

Sopor inte bara skräp

Uncategorized Include Sweden TerraCycle tassimo
Kan skräp överlistas och utrotas? Det hoppas de 15 miljoner människor världen över som gått med i ett program där produkter som är svåra att återvinna tas tillvara. Nu finns det i Sverige.