TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

Här blir kapsyl en högtalare

Include Sweden TerraCycle tassimo
STOCKHOLM. Kan skräp överlistas och utrotas? Det hoppas de 15 miljoner människor världen över somgått med i ett program där produkter som är svåra att återvinna tas tillvara. Nu finns det i Sverige.