TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

Ta initiativ för att återvinna kaffekapslarna!

Include Sweden TerraCycle kraft foods tassimo
Efterfrågan på kaffemaskiner med engångskapslar ökar kraftigt i Sverige. Samtidigt skapas ett berg med förpackningsskräp som hittills till större delen bara bränts upp. TerraCycle och Tassimo har därför satt upp Tassimo-brigaden, ett initiativ för att istället ta vara på kapslarna. Brigaden engagerar vanliga konsumenter att samla in använda kaffekapslar och skicka dem till TerraCycle. Tassimo-brigaden genererar dessutom behövliga välgörenhetsbidrag till Rainforest Alliance, och stödjer därmed de certifierade plantager som står för 60 procent av kaffet i Tassimos kapslar. Tassimo-brigaden är väl integrerad inom en bredare hållbarhetsagenda, inte ett avskilt återvinningsprojekt. Programmet ser bland annat till att öka medvetenheten kring återvinning och återanvändning bland konsumenter. Det finns ett tydligt behov av nytänkande för att hantera produkter som kaffekapslar. Tassimo-brigaden svarar mot det behovet.