TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

SUEZ en TerraCycle samen voor de ontwikkeling van 'Innovatieve Recycling Oplossingen'

TerraCycle Include Netherlands Suez
 06 okt 2016 15:31

SUEZ en TerraCycle samen voor de ontwikkeling van 'Innovatieve Recycling Oplossingen'

SUEZ sluit een partnerschap met TerraCycle en verwerft 30% van de activiteiten in Europa, waardoor het innovatieve inzamelings- en recyclingprogramma’s kan ontwikkelen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, het VK en Zweden. Het partnerschap bundelt de inzamelingsprogramma’s van TerraCycle met een focus op gemeenschapsengagement en SUEZ’ expertise in afvalrecycling en -recuperatie. Het zal individuen, bedrijven en gemeenten nieuwe oplossingen bieden voor het recycleren van afval dat voordien niet recycleerbaar was en dit afval transformeren naar nieuwe secondaire grondstoffen.
TerraCycle is een internationaal erkend bedrijf dat selectieve inzamelingssystemen ontwikkelt voor het recycleren van meer dan 100 specifieke moeilijk te recycleren afvalstromen (wegwerpitems, specifieke verpakking, kantoorbenodigdheden, verzorgingsproducten, tandverzorgingsproducten, gebruikte koffiecapsules en sigarettenpeuken) die momenteel niet door de traditionele recycling kanalen worden behandeld. TerraCycle is actief in 20 landen en heeft partnerschappen met grote bedrijven en merken en met gemeenten om recyclingprogramma’s op te zetten, zodat ook deze producten en verpakkingen een tweede leven krijgen als secundaire grondstof.Bijna 60 miljoen inzamelpunten werken al met TerraCycle: -          Via ophaalprogramma’s die door vrijwilligers werden opgezet en die “gesponsord” worden door bedrijven of gemeenten (inzamelpunten registreren zich op de website van TerraCycle en krijgen punten toegekend die in donaties worden omgezet voor organisaties/ goede doelen naar keuze) -          Via recycling services die worden betaald door bedrijven zoals de "Zero Waste Boxes" Via dit partnership breidt SUEZ zijn dienstverlening en activiteiten in Europa uit met innovatieve inzamelmethoden en bijkomende recyclingkanalen voor al zijn klanten en in het bijzonder voor producten die nood hebben aan een complexe verpakking en daarom zeer specifieke ophaal- en sorteeroplossingen nodig hebben. En dit op vrijwillige basis, dus zonder verplichte terugnamesystemen of specifieke sorteerwetgeving. "Het is ons een waar genoegen dit innovatieve partnerschap met  TerraCycle te mogen aankondigen. Hiermee willen we meer en meer - en zelfs ook meer complex - afval  recycleren waarbij we rekenen op het engagement van iedereen – burgers, gemeenten en bedrijven – die van afval nieuwe grondstoffen wil maken voor een meer circulaire en heilzamere economie in Europa,” zegt Jean-Marc Boursier, Senior Vice President van SUEZ en verantwoordelijk voor Recycling and Recovery activiteiten in Europa. "Onze programma’s zijn bij de meest innovatieve voor het promoten van recycling. Het partnerschap zal de recyclingmogelijkheden van SUEZ bij een breder publiek bekend maken en de ontwikkeling van TerraCycle in Europa versnellen. Dankzij SUEZ’ expertise zal TerraCycle meer recyclingoplossingen op maat kunnen bieden voor uiteenlopende afvalstromen,” vertelt Tom Szaky, CEO van TerraCycle.