TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

SUEZ en TerraCycle bundelen krachten in Nederland en Europa

TerraCycle Include Netherlands Suez
 

SUEZ en TerraCycle bundelen krachten in Nederland en Europa

 
SUEZ neemt 30 procent van de Europese activiteiten over van TerraCycle: een internationaal bedrijf dat inzamelsystemen ontwikkelt voor het recyclen van ruim 100 moeilijk recyclebare afvalstromen. De bedrijven slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van innovatieve inzameling- en recycling-programma’s in Nederland, België, Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Door deze samenwerking kan SUEZ de inzamelingprogramma’s van TerraCycle combineren met haar expertise op het gebied van afvalrecycling en de terugwinning van grondstoffen. Zo krijgen burgers, bedrijven en gemeenten in Nederland en andere Europese landen toegang tot nieuwe recycling-oplossingen waarmee afval dat voorheen niet recyclebaar was, kan worden verwerkt tot nieuwe secundaire grondstoffen. TerraCycle is gespecialiseerd in het inzamelen en recyclen van moeilijk recyclebare afvalstromen. Van wegwerpartikelen, flexibele verpakkingen en kantoorbenodigdheden tot sigarettenpeuken en schoonheids- en mondverzorgingsproducten en gebruikte koffiecapsules. TerraCycle is actief in 20 landen en deed in 2011 haar intrede in Nederland. Op dit moment heeft TerraCycle vijf inzamelprogramma’s in Nederland, zoals voor de recycling van huishoudelijke artikelen als toiletblokken, luchtverfrissers en pompjes van schoonmaakmiddelen en afzonderlijke programma’s voor de recycling van snoepverpakkingen, schrijfwaren, wegwerphandschoenen en wegwerpkleding afkomstig uit laboratoria. Extra inzamelingsmethoden en recyclingkanalen Door de samenwerking met TerraCycle breidt SUEZ haar services in Nederland en andere Europese landen uit met baanbrekende inzamelingsmethoden en extra recyclingkanalen voor al haar klanten. Het gaat hierbij vooral om producten met ingewikkelde verpakkingen die zeer specifieke inzameling- en sorteeroplossingen vereisen. Al het ingezamelde afval wordt hergebruikt of gerecycled tot nieuwe producten mede dankzij de expertise en ervaring van SUEZ. SUEZ en TerraCycle hebben al een aantal projecten in ontwikkeling, zoals het recyclen van sigarettenpeuken naar bijvoorbeeld kantoormeubilair. “Ik ben erg trots op deze samenwerking met TerraCycle. TerraCycle elimineert het idee van afval door het recyclen van het ‘niet recyclebare’. Hieruit komen nieuwe kringlopen en nieuwe businessmodellen voort. Uiteindelijk streven we er samen naar om – via recycling en hergebruik – circulaire economieën tot stand te brengen waarin grondstoffen voortdurend worden teruggewonnen en toegepast. Dit betekent dat we op den duur verschillende afvalstromen op een andere manier moeten terugbrengen in de keten. We zien en geloven dat deze markt zich ontwikkelt naar een multi-niche markt, waaraan we met dit partnership een goede invulling kunnen geven”, vertelt Wieger Droogh, algemeen directeur van SUEZ Nederland. “We beschouwen het als een uitdaging om de groeiende groep opdrachtgevers voor wie duurzaamheid een hoge prioriteit heeft aan te laten sluiten bij onze missie. De samenwerking met TerraCycle helpt ons slimmer om te gaan met grondstoffen om uitputting van onze schaarse grondstoffen te voorkomen.” “De programma’s van TerraCycle behoren tot de meest vooruitstrevende programma’s ter bevordering van recycling. Onze samenwerking met SUEZ zal een stevige impuls geven aan de uitbreiding van de recycling-mogelijkheden van SUEZ en de groei van TerraCycle in Europa versnellen. Met de expertise van SUEZ kan TerraCycle op maat gesneden recycling-oplossingen bieden, die zijn toegespitst op verschillende afvalstromen”, aldus Tom Szaky, CEO van TerraCycle. Wereldwijd heeft TerraCycle inzamelingsprogramma’s die worden georganiseerd door vrijwilligers en gesteund door bedrijven of gemeenten. Zo heeft TerraCycle partnersteden over de hele wereld waar zij Zero Waste-oplossingen aanbiedt die variëren van programma’s voor de recycling sigarettenpeuken tot ophaaldiensten in woonwijken. Ook biedt TerraCycle gratis recycling-programma’s aan die worden gesponsord door merken, fabrikanten en detailhandelaars om burgers te helpen bij het verzamelen en recyclen moeilijk recyclebare afval. Verder trekt zij wereldwijd op met fabrikanten om specifieke en complexe afvalstromen te helpen recyclen. TerraCycle TerraCycle, Inc. is opgericht in 2001 en ‘s werelds meest toonaangevende speler op het gebied van het inzamelen en herbestemmen van moeilijk recyclebaar post-consumerafval, van gebruikte chipszakjes tot koffiecapsules en sigarettenpeuken. Het afval wordt ingezameld via gratis, nationale recyclingprogramma’s die door merken worden gesponsord en via verschillende door consumenten of de overheid gesponsorde modellen. Het ingezamelde afval wordt hergebruikt, geüpcycled of gerecycled tot betaalbare duurzame consumentenproducten en industriële toepassingen. TerraCycle zorgt jaarlijks in 20 landen voor de inzameling en herbestemming van miljarden stuks afval en doneert met de opbrengst hiervan miljoenen dollars aan scholen en liefdadigheidsinstellingen. TerraCycle is onderdeel van de Amerikaanse comedyserie ‘Human Resources’, uitgezonden door Pivot TV. Seizoen drie wordt in het najaar van 2016 uitgezonden. SUEZ SUEZ  richt zich op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en levert jaarlijks wereldwijd drinkwater aan ruim 92 miljoen mensen, biedt 65 miljoen personen diensten voor de behandeling van afvalwater, zamelt van bijna 50 miljoen mensen het afval in, recyclet 14 miljoen ton afval en produceert 5.138 GWh lokale en hernieuwbare energie. Met 80.990 medewerkers is SUEZ aanwezig op alle vijf de continenten en is daarmee een belangrijke speler in het duurzaam beheer van hulpbronnen. In 2014 genereerde SUEZ een totale omzet van ruim 14,3 miljard euro. SUEZ is sinds 2009 genoteerd op de Dow Jones Sustainability Index. In Nederland is SUEZ Recycling & Recovery actief op het gebied van het inzamelen, verwerken, recyclen en hergebruik van afval en biedt op die onderdelen verschillende algemene diensten en specialistische services. SUEZ bedient hiermee circa 530.000 Nederlandse huishoudens en ongeveer 80.000 bedrijven en andere organisaties.