TERRACYCLE NEWS

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE®

Överlista skräpet med TerraCycle

Include Sweden TerraCycle BIC tassimo
Men trots att vi kan sortera så mycket, är det vissa saker som inte går att återvinna och vissa grejer som är svårare att sortera än andra. Men här kommer Terracycle in i bilden och tar glatt emot dina sopor. De vill visserligen inte ha vad som helst, utan är fokuserade på några få produkter, som de kallar för olika ”brigader”. Men förhoppningsvis kan de utöka sina brigader ju fler vi är som skickar in skräp.